December 16, 2022 à 8:28 AM

Tử vi Canh Thìn 2023 nữ mạng

Nữ mệnh Canh Thìn 2000 có Cung Phi tuổi Càn (Kim) gặp năm 2023 Tốn (Mộc) là Họa Hại do đó năm này chủ về không được may mắn trong cuộc sống, bản mệnh có thể gặp nhiều chuyện không may và thị phi đưa tới. Ngoài ra về xét ngũ hành thì Kim khắc Mộc là khắc xuất cho nên mọi việc làm ăn đều phải tự thân vận động và một mình xoay xở, hầu như không nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của người thân. Bên cạnh đó cần lưu ý không nên thay đổi công việc trong năm nay
Xem thêm thông tin tại: https://phongthuyso.vn/tu-vi-2023/tu-vi-tuoi-canh-thin-2000-nam-2023-nu-mang.html

Comments